Växthuseffekten och dess konsekvenser

Alla pratar om växthuseffekten nu men vad betyder det egentligen? Solens värme stängs in i jordens atmosfär av växthusgaser som vattenånga, koldioxid, metan, lustgas, ozon och klorfluorkarboner.

Utan det skulle jorden vara betydlig kallare än det är idag. Men det är livsviktig med en bra balans. För mycket är lika illa som för lite. Under det senaste tiden har människor producerade stora mängder växthusgaser, särskilt koldioxid och metan, och det har stört balansen. Om det fortsättas blir det katastrofrisk. Jordens atmosfär håller mer och mer varmt liksom ett inglasat växthus på en solig dag. Till sista blir det för mycket och växterna skadas. Det är det man menar när man diskuterar växthuseffekten. I kontrast till vattenånga stannar många växthusgaser kvar i atmosfären under många år. Koldioxid (CO2) och Metan (CH4) är de två växthusgaserna som orsakar störst bekymmer. Koldioxid har den största miljöpåverkan eftersom det släpps i sådana stora mängder. Varje gång man bränner fossila bränslen släpps koldioxid. Metan släpps av kolbrytning och naturgas raffinering men också av boskap och deponier. När det gäller att hålla solens värme anser vissa forskare att metan är ännu värre än koldioxid eftersom metan håller solens värme ännu mer effektivt än koldioxid. Plus atmosfärisk metan sönderfaller till koldioxid.

Varifrån kommer det?

Vanliga transportmedel som flygplan och lastbilar brinner fossila bränslen samtidigt som många kraftverk. Kol och naturgas är också fossila bränslen. Turism med dess åtföljande resande står för en hel del utsläpp. Mycket plast tillverkas av fossila bränslen. Och när solen skiner direkt på vissa typer av plast, avger plasten metan. För övrigt står ansvarslösa skogsavverkningar för stora CO2 utsläpp. I flera fall avverkar man skogen fortare än nya träd växer och i många delar av världen är det bara avverkningar som pågår och väldigt lite plantering av nya träd. Detta är beklagligt, eftersom skogar kan hålla en stor mängd koldioxid.

växthusgas
växthusgas

När det gäller växthusgas utsläpp inom jordbruket är det ofta boskap, särskild nötboskap, som påpekas som miljöbovar. Men metan från risodling och övergödsling av åkrar står för en hel del också. Och många moderna jordbruksmaskiner, såsom traktorer, köras på fossila bränslen. Vulkaner producerar också CO2 som en naturlig del av jordens koldioxid cykel. Detta var inte ett problem förrän människor släppte koldioxid i atmosfären i mycket större mängder än vad som produceras av jordens naturliga kretslopp.

Effekter av växthuseffekten

Samtidig som globala medeltemperaturen ökar blir värmeböljor allt vanligare. Och, eftersom klimatförändringar blir mer extrema, kan redan torra områden förvandlas till öknar. Om torkan leder till missväxt kommer människor att inte ha tillräckligt med mat. Bristfällig tillgång till mat och rent vatten kommer att leda till konflikter.

Smältning av stora ismassor, som glaciärer och istäcken, leder redan till ökande havsnivån. En höjning av globala havsnivån från ungefär 26-55 cm till ungefär 45-86 cm väntas vid året 2100. När jorden uppvärmas blir havet allt varmare också vilken leder till större och kraftigare orkaner. Extremväder i allmänt blir allt vanliga. Om mänskligheten inte drastiskt minskar utsläppet av växthusgaser inom en snar framtid, kommer framtida generationer att ha en dyster framtid.