Varför ekologiskt?

Ekologiskt i alla dess former, men kanske framför allt inom odling och mat, har blivit enormt populärt den senaste tiden i takt med att både miljötrenden och hälsotrenden har fått stora uppsving. Nu för tiden är det viktigt att ta han om både sig själv och miljön, och i det här har det ekologiska vuxit fram som en central pusselbit. Men varför ska man egentligen välja ekologiskt? Vilka fördelar finns med det ekologiska och vilka argument är vanliga i debatten? Det är precis vad vi ska behandla i den här artikeln.

Naturen

Ekologiska odlingar innebär ju att grödorna varken besprutas med giftiga kemikalier eller gödslas med konstgödsel innehållande andra onaturliga kemikalier. Gifterna som är ämnade att döda och hålla insekter och skadedjur borta sprids även i resten av naturen och påverkar ekosystemets lägre nivåer. En art som genom historien har tagit mycket skada av diverse bekämpningsmedel i bin – och som vi alla vet är bin är essentiell del av jordens ekosystem. I många odlingar är bönderna dessutom beroende av insekter för pollinering, så besprutningar för att öka skörden på en odling kan indirekt minska skörden på en annan.Även vattnet i sjöar och åar drabbas negativt av besprutningen och gödslingen vid icke-ekologisk odling. Gifterna sprids från åkrarna och hamnar i diverse vattendrag, och till slut ofta i haven. Gifterna är dessutom mycket svåra för naturen att bryta ner, och den processen brukar därför ta väldigt lång tid, så vattenlevande växter och djur lider av föroreningarna under en lång period. Det gödsel som sprida och slutligen hamnar i vattendrag bidrar även till övergödning, som i sin tur bland annat leder till de våldsamma algblomningar vi har bevittnat de senaste åren, eller till att ekosystemet i sjöar dör och sjön slutligen fylls av gegga och slem.

Människorna

Vi kan vara surethat  dess fria toxin
Vi kan vara surethat dess fria toxin

När det handlar om hur ekologiskt påverkar människorna kan man dela upp det i två delar. För det första handlar det om maten som vi får i oss. Om vi handlar ekologiskt kan vi vara säkra på att inga gifter från besprutning finns i maten, vilket såklart är en stor fördel! Vi slipper gifter samt de sjukdomar som dessa riskerar att orsaka – det är alltså eventuellt en hälsofördel att välja ekologiskt. Eftersom de ekologiska odlingarna inte besprutas är det dessutom mer humant för bönderna. Framför allt i vissa länder kan ett ekologiskt val göra stor skillnad. Speciellt odlingar av banan har fått mycket uppmärksamhet genom åren för att bananplockarna själva blir förgiftade och sjuka av besprutningsmedlen. Att välja ekologiskt kan i det här hänseendet faktiskt rädda liv!

Djuren

Även om ekologiska odlingar kräver att gårdarna håller boskap för gödsel, vilket också används som argument för köttkonsumtionen och därmed kan anses vara negativt både miljömässigt och etiskt, så behandlas djuren på ekologiska gårdar bättre än andra djur. Djuren lever ett mer naturligt liv, utformat utifrån deras naturliga liv. Grisarna får böka runt i jorden och ta gyttjebad, hönsen får inte hållas instängda i fabriker och korna för beta utomhus. Även djuren ska få ekologisk mat, som alltså är fri från gifter, vilket såklart påverkar deras livskvalitet. Deras mat ska dessutom till stor del produceras på den egna gården, vilket innebär att transporten av djurfoder minskar – ett plus för miljön! Nu har du fått några argument för att välja ekologiskt, så nästa gång du är i mataffären hoppas jag att du sträcker dig efter produkten med ekologisk märkning även om den är lite dyrare!