Fossila bränslen

För många miljoner år sedan (innan dinosauriernas tid) fanns det massor av annorlunda och konstiga djur samt växter som levde på jorden. När dessa förtvinade och dog bröts deras rester ner i marken och de täcktes under miljoner år av flertal lager med vatten, sten, sand och salt. Allt detta trycktes ihop och bildade då kol. Av alla övriga slaggprodukter som återstod av processen bildades en tjock, geggig massa som vi nu kallar olja. Även fickor av naturgas bildades under den här extremt långa tidskrävande processen och det är bland annat metangas. De absolut vanligaste fossila bränslena är alltså kol, olja och naturgas.

Icke förnybart bränsle

Ett fossilt bränsle är en icke förnybar energikälla, företag kan använda dessa naturliga källor för att skapa bland annat elektrisk energi och värmeenergi vid förbränning. De gräver och pumpar upp olika sorters fossila bränslen beroende på vad dess användningsområde skall vara och sedan börjar hela proceduren om igen. Då dessa fossila bränslen tar flera miljoner år att bildas så är de ej förnybara. Detta betyder att de ej hinner återbildas och kommer så småningom att minska för att till slut försvinna helt.  

Hållbarhet

Att förbränna fossila bränslen innebär också miljöförstöring i längden. Vid tillverkning av el och värme släpps det ut stora mängder av farliga gaser så som kväveoxider och svaveldioxider. Men det släpps även ut en enorm mängd av koldioxid samt sot och detta innebär alltså att det bidrar till att den globala uppvärmningen ökar. Idag använder dock en del företag så kallade skrubbersystem där de installerar ett filter som skall ta upp en del av de farliga gaserna som annars skulle släppts ut i vår natur och miljö. Trots att dessa fossila bränslen är farliga för miljön så producerar de globalt sett i dagsläget ca. 65% av hela världens el, alltså mer än de förnybara energikällorna producerar.

Hållbarhet

Hade dock inte människan hittat dessa energikällor och utnyttjat dem på det sätt som gjorts under alla dessa år så hade inte de tekniska, ekonomiska och industriella framstegen utvecklats på det sätt och i den takt som har gjorts. I och med detta så har alltså utnyttjandet av naturen och miljön skapat en extremt stor framgång och hjälp för oss människor. Dock så har även den här utvecklingen gett oss mycket nackdelar så som enorma sophögar och som nämnts tidigare även bidragit till den globala uppvärmningen och dess ökning. Detta kommer tyvärr våra framtida generationer att märka av och de kommer få arvet att lösa problemen som tidigare generationer skapat genom deras okunskap och vilja att utvecklas ekonomiskt utan att tänka på hållbarhet för framtiden.

Eftersom kol, naturgas och olja endast finns i en begränsad mängd på jorden så har vi och våra framtida generationer inget annat val än att leta efter andra nya lika effektiva källor. Detta är ett enormt viktigt ämne för vår jords framtid så därför borde alla lära sig mer om energibränslen, dess historia, vilka mer bränslen det finns, hur de fungerar och även vad de kan användas till för att kunna hjälpa till i den framtida hållbara utvecklingen.