Fördelar med ekologiska varor

Det finns många fördelar med att handla ekologiskt. Man gör inte bara miljön en stor tjänst, i det långa loppet bidrar man också till en bättre hälsa och djurhållning. I den här artikeln kommer vi att gå igenom några av de främsta anledningarna till att man ska välja ekologiska varor.

Mindre klimatpåverkan och bättre för den biologiska mångfalden

Att köpa ekoprdukter kan kännas dyrt och onödigt för vissa. Ekologiska varor som grönsaker och kött kostar visserligen lite mer, men i gengäld är produkterna inte besprutade med giftiga bekämpningsmedel eller konstgödsel som förorenar våra hav och sjöar. Livsmedel som potatis, banan, kaffe och vindruvor är särskilt bra att handla ekologiskt eftersom dessa produkter besprutas hårdast av dem alla. En bananodling kan bli utsatt för över 50 omgångar med bekämpningsmedel, beroende på om odlingen råkar ut för angrepp från svamp. Många av medlen som används är dessutom så starka att de tar sig in i frukten, trots sitt tjocka skal. Genom att handla ekologiska bananer bidrar man till att mindre gifter hamnar i naturen, och man bidrar även till att den biologiska mångfalden ökar på odlingarna.

Flera hälsofördelar med att välja ekologiska varor

lagligt gift

När man väljer att handla ekologiskt gör man sin hälsa en stor tjänst. Många av de bekämpningsmedel och gifter som används på odlingar i bland annat Brasilien är förbjudna att använda inom Eu på grund av dess negativa inverkan på miljön. Hur gifterna påverkar våra kroppar och vår hälsa under lång tid vet man fortfarande inte. Det är dessutom inte bara våra egna kroppar som mår bättre av att handla ekologiska varor, det bidrar också till en bättre arbetsmiljö för de som jobbar på odlingar och plantager runt om i världen.

I många fall utsätts odlarna för stora mängder av gifitga kemikalier och ämnen vilket kan framkalla många sjukdomar och skador. I Brasilien är det väldigt vanligt att till exemepel icke ekologiska kaffeodlare råkar ut för otäcka och svåra giftskador till följd av de besprutade markerna. Det är inte särskilt konstigt, med tanke på att det bara i Brasilien används nästan ett ton av olika kemiska bekämpningsmedel årligen. I många fall är också den skyddsutrustning som finns tillgänglig bristfällig. Om man istället väljer att handla ekologiskt kaffe så vet man med säkerhet att kaffet inte har utsatts för varken bekämpningsmedel eller konstgödsel.

Vanliga ekologiska märkningar och certifieringar

När det kommer till ekologiska märkningar finns det en del kriterier som måste uppfyllas för att varan ska få kallas ekologisk. Några av de vanligaste ekologiska märkningarna är krav-märkningen som innefattar hårda regler för hur grödorna eller köttet får framställas och under vilka omständigheter. Till exempel innebär kravmärkningen att djuren ska få vistas utomhus under mer än ett halvår varje år, samt att korna måste få äta foder som är kravmärkt. En annan vanlig märkning är den Eu-ekologiska märkningen. Den har många liknande kriterier som kravmärkningen har, till exempel innebär båda märkningarna att kemiska bekämpningsmedel inte används, men eu-märkningen är inte lika strikt när det kommer till exempelvis djurhållning.