Ekologiskt och hälsa

Ett ämne som ofta kommer upp då vi talar om ekologiskt är huruvida ekologiskt odlad mat är nyttigare och bättre för hälsan än icke-ekologisk mat. Finns det skillnader mellan produkterna? Kommer du må bättre på sikt av att välja det ekologiska mjölkpaketet, den ekologiskt odlade tomaten, eller dess oekologiska motsvarighet? I den här artikeln ska vi se närmare på hur saker och ting egentligen förhåller sig när det kommer till ekologiskt och hälsa.

Giftfritt

En given fördel med det ekologiska valet är såklart att det är giftfritt. Eftersom ekologiska odlingar inte använder några bekämpningsmedel finns det heller ingen risk att grödorna innehåller gifter efter skörden. I tester har man förvisso sett att även ekologiska produkter innehåller en viss mängd gifter, men dessa kommer just från andra icke-ekologiska odlingar. De gifter som används för att bespruta odlingarna på andra gårdar kan färdas långa sträckor. Antingen färdas de direkt i luften med vindar, eller så tas de upp i vattenpartiklar och regnar ner över städer, odlingar och människor – giftet från icke-ekologiska odlingar drabbar inte bara de som köper de oekologiska produkterna, utan även alla runtomkring. Framför allt barn är känsliga och riskerar att påverkas negativt av olika kemikalier. Och även om det ibland går att hitta spår av gifter även i ekologiska produkter, så är mängden betydligt större i oekologiska varor. På denna punkt finns det alltså en klar fördel med att välja ekologiskt – både för din egen och andras hälsa. Det har funnits en myt om att ekologiska produkter, istället för gifter i form av bekämpningsmedel, skulle innehålla högre halter av olika mögelgifter. När Livsmedelsverket testat produkter för sådana gifter har de dock inte påträffat några skillnader mellan de produkter som odlats på ekologiskt vis och de produkter som kommer från icke-ekologiska gårdar. Att hänvisa till mögelgifter är alltså inte ett hållbart argument för att välja bort det ekologiska alternativet.

Antibiotika

naturligt antibiotikum
naturligt antibiotikum

En annan fördel med ekologisk djurhållning är att antibiotika inte får användas i samma utsträckning som på oekologiska odlingar. Det här kan få stora, positiva konsekvenser på längre sikt för allas vår hälsa. Antibiotikaresistens är ett växande problem som vanligtvis inte får tillräcklig uppmärksamhet. Den mängd antibiotika som används inom djurhållningen bidrar till att bakterier som är resistenta mot antibiotika utvecklas – och antibiotikaresistenta bakterier är ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan i dag. Att välja ekologiskt kött kan alltså vara direkt avgörande för sjukvården, och därigenom människors hälsa, i framtiden.

När det kommer till den näring som maten innehåller finns oftast inga avgörande skillnader mellan det ekologiska och oekologiska alternativet. Förvisso har vissa studier pekat mot att en del ekologiska produkter kan vara fördelaktiga även ur näringssynvinkel. Det gäller till exempel mjölk, där ekologisk mjölk kan innehålla en högre mängd fleromättade fettsyror. Det finns även belägg för att vissa ekologiska produkter har en högre koncentration av antioxidanter. Men överlag är det inga stora skillnader som i sig motiverar valet av ekologiskt om vi ser till hälsofördelar. Det som ska påpekas är dock att studier ändå visar att ekologiskt framställda produkter ändå kan vara bättre och mer näringstäta; inga studier pekar mig veterligen på motsatsen – och därför är även denna hälsoaspekt värd att beakta.