Ekologiskt – mindre mat och svält?

Ett argument som ofta anförs av motståndarna till ekologiskt är att odlingarna skulle ge en så mycket mindre skörd att om alla odlingar på planeten var ekologiska så skulle världens befolkning svälta. Med ekologiska jordbruk skulle vi helt enkelt inte klara av att producera den mängd mat som vi behöver för att mätta den ständigt växande befolkningen. I den här artikeln ska vi granska just det här argumentet och se närmare på hur saker och ting faktiskt förhåller sig angående den mängd mat som ekologiska gårdar producerar. Är det verkligen så illa att ekologiska odlingar leder till svältkatastrofer?

Ekologiska odlingar ger för små skördar

Motståndare till ekologiskt framhärdar ofta hur ekologiska odlingar producerar betydligt mindre skördar (ofta uppemot 50 procent) än icke-ekologiska, och att denna minskning i avkastning skulle vara katastrofal om all världens matproduktion ställde om och blev ekologisk. Först och främst kan det vara värt att notera att det inte är brist på mat som är orsaken till svält i världen i dag – det är fattigdom. Faktum är att den mat som produceras i dag skulle räcka till alla människor på jorden om den bara fördelades likvärdigt mellan rika och fattiga. Problemet är att rika länder överkonsumerar och slänger kopiösa mängder mat, medan fattiga länder inte får tillräckligt utav det som produceras. Med ekologiska odlingar minskar förvisso skördarna i Sverige. Men inte i närheten av vad domedagsprofeterna hävdar. En minskning runt 20 procent är att vänta när ett jordbruk ställer om till ekologisk drift. Om åkerarealen ökar med samma procentsats skulle balansen vara återställd – samtidigt som miljön skulle gynnas.

Ekologiska odlingar i fattiga länder

organiska grödor
organiska grödor

Det här är dessutom bara sant för de undersökningar som har gjorts i Sverige. Kollar man istället bortom våra gränser ser situationen annorlunda ut – speciellt i fattiga länder. När gårdar och jordbruk i Latinamerika, Asien och Afrika ställt om till ekologiskt har resultaten snarare pekat åt andra hållet – de har nämligen fått större skördar, eller åtminstone lika stora, som med tidigare icke-ekologiska metoder. De producerar tvärtemot alltså mer mat när de odlar ekologiskt. Då kan de dessutom sälja sina varor till ett högre pris på världsmarknaden – samtidigt som de har lägre utgifter – och därmed tjäna mer pengar. Mer pengar till de fattiga länderna innebär i sin tur dessutom att de kan köpa in mer mat utifrån och minska den svält som eko‑motståndarna varnar för. Mindre gifter, mindre fattigdom och mer mat alltså.

Lösningen – ät mindre kött och mejeriprodukter

I samband med att de påtalar den minskade avkastningen på ekologiska skördar brukar eko‑motståndarna måla upp ett ”surrealistiskt mardrömsscenario” över vad som skulle krävas för att kompensera denna minskning, nämligen dubbelt så mycket odlingsmark. Som vi redan har sett är påståendet att ekologiska odlingar skulle minska skörden med 50 procent felaktigt, men även minskningen på 20 procent skulle kräva att vi odlar på mer mark än tidigare för att upprätthålla samma produktionsnivå.

Men det finns en enkel lösning: Ät mindre kött! Köttproduktionen upptar faktiskt hela 70 procent av jordbruksmarken. Det skulle alltså räcka om vi ställde om en liten del av de gårdar som producerar kött till att istället odla ekologiskt, så skulle problemen vara lösta. Det är produktionen och konsumtionen av kött- och mejeriprodukter som är den verkliga miljöboven. De kostar mycket energi och vatten, de tar upp stora areal och ger väldigt liten avkastning i form av mat. Så välj ekologiskt, och välj bort köttbiten!