Klimatförändringar nuförtiden

Klimatförändringar nuförtiden

Förbränning av fossila bränslen som kol alltid har påverkat jordens atmosfär. Men detta har blivit mycket större sedan den industriella revolutionen. Den främsta orsaken av  klimatförändringar är koldioxid. De kolisotoper som skapas genom att bränna fossila bränslen är utmärkande så att forskare kan skilja emellan dem och kolisotoper som skapats på andra sätt. Förbränning av…

Fortsätt läsa