Organic Sweden föds! 

Inspirerade av Organic Denmark bildar vi nu Organic Sweden för alla som vill en kraftfull utveckling av ekologisk produktion och konsumtion och en ökad försäljning av ekologiska produkter. Vill du/din organisation vara med och forma detta nätverk? Välkommen att medverka i verksamheten genom att bli medlem.

Samling ger eko! Ny version!

I Ekologiskt Forums strategi beskriver nyckelaktörer sina strategier för en ökad ekologisk konsumtion och produktion. Den innehåller även förslag hur politiken kan öka tillgången på ekologiska livsmedel. Ladda ner den uppdaterade versionen Ekologiskt Forum 2014 i PDF.
             
Nyheter

Informationsbrev nr 18, 2014-09-23

Varsågoda! Ekologiskt Forums Informationsbrev nr 18!

Informationsbrev Ekologiskt Forum 23 september 2014

Kategorier: informationsbrev, Uncategorized | Lämna en kommentar

Bli medlem i Organic Sweden!

Välkommen som medlem i Organic Sweden! 

Organic Sweden är en intresseorganisation där företag, organisationer och personer samverkar för ökad försäljning, produktion och export av ekologiska livsmedel.

Vi drivs av övertygelsen att ekologisk produktion och konsumtion är det mest hållbara, både för vår hälsa, för djuren och naturen. Vi ser också en stor potential i en ökad ekologisk produktion för lantbruket, livsmedelsföretagen och för svensk export.ökad försäljning, produktion och export av ekologiska livsmedel.
OrganicSweden_medlemsbrev_20140915 a
Läs hela

Kategorier: Uncategorized | Lämna en kommentar

Födelsedag den 25 juni: Organic Sweden!

Organic Sweden är en kraftsamling för ett ekologiskt Sverige. Under onsdagen den 25 juni höll Organic Sweden sin första årsstämma. Den samlade ett stort antal företag och organisationer som vill se en kraftig ökning av både försäljning, produktion och export av ekologiska livsmedel. Bland medlemmarna och i den nya styrelsen finns aktörer från hela livsmedelskedjan representerade.

Läs mer: OrganicSweden_20140626-1[1]

Läs hela

Kategorier: Uncategorized | Lämna en kommentar

Organic Sweden – nu kör vi!

Organic Sweden!

Nu har den ideella föreningen Organic Sweden bildats! Föreningen skall främja medlemmarnas gemensamma intressen genom att verka för ökad försäljning av ekologiska livsmedel i Sverige och genom export.

Organic Sweden’s första stämma kommer att hållas i lokaler hos Naturskyddsföreningen i Stockholm kl. 13-16 den 25 juni. Alla nuvarande och blivande medlemmar hälsas välkomna för att konkretisera föreningens arbete framåt.

Fram till årsmötet verkar en interimsstyrelse bestående av:

Inger Källander, Ekologiskt Forum, sekreterare, Johan Ununger, Saltå Kvarn, Mikael Robertsson, Mikrob. Maria Dirke, Ekologiska Lantbrukarna, ordförande, Anders Heimer, Ekologiskt Forum, kassör samt Lars Nellmer, KRAV (infälld bild)

Håll utkik på www.ekologisktforum.se för att se hur det

 

Kategorier: Uncategorized | Lämna en kommentar

Färsk rapport och seminarium – Ekomat, hälsa och kvalitet

Lunchseminarium med eftersittning 27 maj, Ultuna, Uppsala

Ekologisk mat – hälsa och kvalitet

* Är det mer hälsosamt att äta ekologiskt?
* Innehåller ekologisk mat fler nyttiga ämnen?
* Är bekämpningsmedelsrester i maten ett problem?

Axel Mie, forskare på Karolinska Institutet och även verksam vid EPOK, SLU, har gått igenom forskningen på området och presenterar sin kunskapssyntes med titeln ”Food quality and potential health effects of organic food”. Läs hela

Kategorier: Uncategorized | Lämna en kommentar

Kom och fråga våra politiker!

Välkomna till hearing den 4 mars. Då ber vi våra riksdagspolitiker på jordbruksområdet berätta OM och HUR de vill satsa på ekologisk produktion och konsumtion. Anmälan på länken till höger.

Kategorier: Uncategorized | Lämna en kommentar

Inför Ekologiskt Forums årsmöte 4 mars

Inför årsmötet kan du läsa här om Ekologiskt Forums verksamhet 2013 samt planerna för 2014.
Läs hela

Kategorier: övriga dokument | Lämna en kommentar

Dokumentation från seminariet om ekologisk mat i storkök

Seminariet Den ekologiska matens roll i hållbarhetsarbetet blev mycket välbesökt. Här kan nu de olika talarnas presentationer och ett skriftligt referat läsas och laddas ner . Läs hela

Kategorier: seminarierapporter | 1 kommentar

Informationsbrev nr 17

Varsågoda! Här bjuder vi på årets första Informationsbrev från Ekologiskt Forum.

Informationsbrev Ekologiskt Forum 7 februari 2014

Kategorier: Uncategorized | Lämna en kommentar

ORGANIC SWEDEN: 35 aktörer vill se ökad ekologisk försäljning

35 svenska företag och organisationer från hela livsmedelskedjan tog den 16 januari initiativ till Organic Sweden, ett nytt nätverk för att öka den ekologiska försäljningen. Läs hela

Kategorier: informationsbrev | Lämna en kommentar